VIETS:n 2019 Idäntutkimus -artikkelipalkinto Sigrid Kaasik-Krogerukselle

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura VIETS myönsi Aleksanteri-konferenssin päätöstilaisuuden yhteydessä tunnustukset parhaille vuosina 2017-2018 Idäntutkimus-lehdessä julkaistulle Venäjää ja Itä-Euroopan tutkimusta käsittelevälle suomenkieliselle tieteelliselle artikkelille. Perjantaina 18.10.2019 jaetun parhaan artikkelin lisäksi myönnettiin erikoismaininnat jännittävimmälle, metodologisesti innovatiivisimmalle artikkelille ja tärkeimmälle artikkelille. Kilpailun tuomarina toimi Venäjän kielen ja kirjallisuuden emeritusprofessori Arto Mustajoki Helsingin yliopistosta ja palkinnon jakoi VIETS:n puheenjohtaja Joni Virkkunen.

Parhaan artikkelin palkinnon voitti Sigrid Kaasik-Krogeruksen artikkeli ”Kuvitellut Pohjoismaat Viron presidenttien puheissa”. Artikkelissa pohditaan, miten Viro asemoi itseään tämän päivän maailmassa. Meille tutun Baltia-narratiivin rinnalle on tullut uudenlainen ”suuri narratiivi”, missä Viro nähdään osana Pohjoismaita. Professori Mustajokea lainaten, ”artikkeli piirtää lukijan eteen kiehtovat uudenlaisen kuvan naapuristamme. Tutkijoiden tehtävänä on auttaa meitä näkemään maailma myös muiden kansakuntien näkökulmasta. Tämä auttaa meitä käymään hedelmällistä dialogia niiden kanssa. Tällaisen lähestymistavan soisi olevan laajemmin esillä myös suomalaisessa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa.”

Kuvia palkinnonjaosta löytyy Aleksanteri-konferenssin Facebook-sivuilta: Kuva1, Kuva2, Kuva3, Kuva4.

Kilpailun erikoismaininnat saivat:

Jännittävin artikkeli meni Mia Öhmanin artikkelille ”Tarkovskin vapaus”. Artikkeli tempaa lukijan mukaansa melkein dekkarin tavoin. Murhaajaa siinä ei yritetä selvittää, vaan kyse on paljon suuremmasta: Mitä taiteilijalle merkitsee luomisen vapaus.

Metodisesti innovatiivisin artikkeli oli Mihail Sokolivin, Nedežda Sokolovan ja Maria Safonovan ”Big data -analyysi pietarilaisten lukumieltymyksistä”. Kirjastokorttien jättämien jälkien jäljittämiseen ja analyysiin perustuvassa artikkelissa on kyse kiinnostavasta metodologisesta kokeilusta. Sen ansiona on käytetyn metodin eli laajan data-aineiston kriittinen arvio.

Tärkeimmän artikkelin erikoismaininnan sai Maiju Lehdon artikkeli ”Ukrainan sota ja taistelu menneisyydestä”. Artikkeli avaa kulttuurisen muistitutkimuksen metodein täysin uudenlaisen näkökulman Ukrainan konfliktiin ja sen taustoihin.
Palkitut artikkelit löytyvät Idäntutkimus-lehden teemanumeroista Itämeri (2/2017), Vapaus (4/2017) ja Data/menneisyys (3-4/2018). Artikkelien arviot julkaistaan kokonaisuudessaan Idäntutkimuksen numerossa 4/2019.

Onnea voittajille!