Idäntutkimus 2018 – Kutsu kirjoittajille

Haluaisitko kirjoittaa Idäntutkimukseen? Tänäkin vuonna Idäntutkimus ilmestyy neljästi – ensimmäinen, vapaan teeman numero on jo tekeillä, mutta seuraaviin ehtii hyvin mukaan:

2/2018 Yhteistyö, deadline 1.2.2018
Yhteistyö-numeroon on suunnitteilla muun muassa rajat ylittävää kulttuuria, politiikkaa ja koulutusta yhteistyön näkökulmasta käsitteleviä aiheita. Tarjoa mukaan kirjoitusta omalta tutkimusalaltasi!

3/2018 Data, deadline 1.4.2018
Data-teemaan sopivat esimerkiksi uusia digitaalisia menetelmiä käyttävän tutkimuksen esiin tuominen sekä ylipäätään tutkimusdataan eli aineistoihin ja niiden hankintaan liittyvät kirjoitukset: Millaisia aineistoja käytämme nykypäivän Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksessa, ja miten nämä ovat muuttuneet?

4/2018 Menneisyys, deadline 1.9.2018
Menneisyys-teema kutsuu tarjoamaan kirjoituksia eri tutkimusaloilta niin lähimenneisyyteen kuin kauemmaskin historiaan liittyen.

Tervetuloa tarjoamaan juttuideoita! Julkaisemme muun muassa tieteellisiä artikkeleita, esseitä, kolumneja, kirja-arvioita, seminaariraportteja ja keskustelunavauksia.

Lähetä ehdotuksesi julkaistavaksi tarjottavasta artikkelista tai muista materiaaleista päätoimittaja Katja Lehtisaarelle, katja.lehtisaari [at] helsinki.fi tai ota yhteyttä muihin toimituskunnan jäseniin.

Mainokset